Alle berichten van KTC Bestuur

Update 15 januari

(scroll down for the English version)

Beste KTC leden,

Deze week is de lockdown verlengd en dat betekent voor het basketbal dat we in ieder geval tot 10 februari de deur gesloten moeten houden en er geen enkele activiteit kan plaatsvinden. Buitensporten is wel toegestaan, en we hebben het serieus overwogen, maar basketballen op een (nat en koud) buitenveld is geen optie.  We hopen dat er binnenkort positieve ontwikkelingen zullen zijn. Wij geven de hoop zeker niet op en ook de Nederlandse Basketbal Bond blijft zich inspannen voor een hervatting van de competitie. Dus probeer fit te blijven, maar vooral gezond!

De competitie

De Bond heeft de geplande wedstrijden van 6 en 13 februari naar achteren verplaats en de competitie loopt nu door tot half juni. Desnoods wordt er een halve competitie gespeeld, aldus de Bond. Meer informatie vind je op http://www.basketball.nl/

De trainingen

Zodra er weer getraind mag worden zal de training weer starten. Daarnaast willen we de trainingen langer door laten lopen en zal er een ruimere zomertraining zijn.

De contributie

Het feit dat we niet kunnen trainen of spelen, betekent niet dat we als vereniging geen of minder kosten hebben. De grootste kostenpost is de huur van onze hal. Wij huren niet van de gemeente, maar van een commerciële sportaccommodatie. Onze huur moet gewoon betaald worden. Slechts voor een klein deel van wedstrijddagen kan de Tetterodehal een tegemoetkoming aanvragen en als dat wordt toegekend, krijgt KTC daar ook een deel van. Dit geld hebben wij hard nodig om de extra dagen voor de later geplande wedstrijden en trainingen te kunnen bekostigen. De extra (zomertrainingen) zijn voor KTC leden gratis! Daarnaast zijn de kosten van de Bond (contributie voor elke speler en teaminschrijvingen) ook niet verminderd. (Uiteraard zijn de financiën bij de Ledenvergadering weer inzichtelijk voor alle leden.)  Kortom, wij zullen (wij moeten) de contributie voor het tweede deel van het seizoen eind deze maand incasseren. 

We hopen te mogen rekenen op je begrip en support, zodat KTC – en daarmee bedoel ik elk verenigingslid, want met elkaar zijn we KTC Basketball – gezond en sterk uit de crisis komt en dat we weer ‘gewoon lekker kunnen ballen’!

Namens het bestuur

Rinze Koornstra, voorzitter KTC Basketball

Update January 14, 2021

Dear KTC members,

This week the lockdown has been extended and that means for basketball that we have to keep the door closed at least until February 10 and no activity can take place. Outdoor sports are allowed, and we have seriously considered it, but playing basketball on a (wet and cold) outdoor court is not an option. We hope there will be positive developments soon. We certainly do not give up hope and the Dutch Basketball Association is also continuing its efforts to resume the competition. So try to stay fit, but especially healthy!

The competition

The Bond has moved the scheduled games from February 6 and 13 to the back and the competition now continues until mid-June. If necessary, half a competition is played, according to the Bond.

The trainings

As soon as training is allowed again, the training will start again. In addition, we want to extend the training sessions and there will be a broader summer training.

The contribution

The fact that we cannot train or play does not mean that as an association we have no or less costs. The largest cost item is the rent of our hall. We do not rent from the municipality, but from a commercial sports accommodation. Our rent simply has to be paid. The Tetterodehal can only apply for an allowance for a small part of match days and if it is granted, KTC will also receive a part of it. We desperately need this money to be able to pay for the extra days for the later scheduled matches and training sessions. Extra (summer)training is free of costs for all members! In addition, the costs of the Bond (contribution for each player and team registrations) have also not been reduced. (Of course, the finances at the Members’ Meeting are again transparent to all members.) In short, we will (we have to) collect the contribution for the second part of the season at the end of this month.

We hope to be able to count on your understanding and support, so that KTC – and by that I mean every club member, because together we are KTC Basketball – comes out of the crisis healthy and strong and that we can “just play ball” again!

On behalf of the Board

Rinze Koornstra, chairman of KTC Basketball

KTC LOCKDOWN

Beste leden,

Nederland is vanaf vandaag in lockdown. Voor de sport betekent dit dat voor de komende vijf weken sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Wij moeten daarom met ingang 15 december, alle activiteiten staken. Ook onze jeugdleden (onder de 18 jaar) mogen helaas niet meer trainen.

De nu aangekondigde maatregelen gelden in principe tot en met dinsdag 18 januari.  Laten we hopen dat dit het beoogde resultaat oplevert en we eind januari weer mogen basketballen.

Wij wensen jullie een goede kerstperiode. Als bestuur hopen op voor ieder gezond 2021 met vooral veel basketbal!

Namens het bestuur

Rinze Koornstra, voorzitter KTC Basketball

Nieuwsbrief nr. 2 van 2020

Wanneer is er training, hoe starten we het nieuwe (wedstrijd)seizoen en hoe gaan we om met de Coronamaatregelen? Je leest het in deze tweede Nieuwsbrief van 2020. 

Goede start van het nieuwe seizoen
Ondanks alles mogen we niet klagen, want veel teams hebben de laatste tijd lekker kunnen doortrainen. Eerst buiten bij het Kennemer en daarna in de hal. MU22 heeft vorig weekend zelfs al een oefenpot gedaan tegen het landelijk spelende Christofoor en wonnen met 57-49! Onze coaches en trainers krijgen dit weekend een Coaching Clinic van basketballprofessional Kees Akerboom en de U12 en U14 hebben zoveel nieuwe aanmeldingen dat ze komende week al starten met extra trainingen. Er is dit jaar vooralsnog geen Dames-team (er wordt aan gewerkt, dus vingers crossed), maar wel een U16 en een U18 meidenteam! Goed nieuws allemaal, maar we krijgen komend seizoen helaas ook te maken met aanpassingen in de hal en het basketbal i.v.m. Corona. We hopen dat iedereen meewerkt in het opvolgen van de maatregelen en dat we een mooi en vol seizoen kunnen genieten van onze mooie sport!

Namens alle KTC Bestuursleden, Rinze Koornstra

Kick-off buitentraining

Over een goede start gesproken… op donderdag 27 augustus geeft Stephan Kreykamp weer een speciale bootcamp-kick-off training in de duinen voor alle jeugdleden en enthousiaste senioren. Lekker rennen, professionele oefeningen doen en opladen voor het nieuwe basketballseizoen! De training is van 19.00 tot 20.15 uur. (Verzamelen op de Tetterode parkeerplaats vanaf 19.00 uur en hier zijn we om 20.15 weer terug.) 

Dit nieuwe seizoen
…gaat het er ongetwijfeld anders aan toe dan we gewend waren. Wie de laatste maanden heeft getraind weet al een beetje hoe het gaat; rustig binnenkomen via de nieuwe ingang, je even melden, handen ontsmetten, je temperatuur laten meten bij je voorhoofd… het went eigenlijk best snel. De Tetterodehal en wij als KTC houden ons aan het protocol van de NOC/NFS. De belangrijkste regels lees je hieronder. De competitie start in september en wij als KTC leden zullen ons houden aan de regels van de uit-clubs als we daar spelen. Andersom letten wij erop dat gast-teams zich ook aan onze regels houden. Publiek is welkom, maar ook volgens de regels. In de Tetterodehal zijn extra aanpassingen gedaan, zoals nieuwe ventilatieroosters in de buitenmuur van de hal. We hopen dat iedereen gezond blijft, maar heb je klachten? Blijf thuis. Ben je getest en heb je het Corona-virus, meld dit dan meteen bij onze vertrouwenspersoon Anouk Peters via anoukpeters@me.com of bij je trainer.
Het protocol kan veranderen, we informeren bij belangrijk nieuws, maar hou zelf ook de KTC site in de gaten voor wijzigingen. Download hieronder het KTC Corona reglement en het NOC/NFS Protocol.

Trainingsschema voor 20-21

De trainingen beginnen op maandag 31 augustus volgens het schema op deze site en loopt door tot eind mei. Vanaf dan is er tot aan de start van de zomervakantie op 10 juli alleen op de donderdagen een inloop-training voor alle teams (jeugd van 18.30-20.30 en senioren van 20.30-22.30). Tijdens de Herfst-, Kerst-, Voorjaars- en Meivakantie is er geen training.

Het wedstrijdschema
Het nieuwe wedstrijdschema met alle wedstrijden van jouw team (en die van alle andere basketbalteams) staat vanaf 31 augustus in Basketball.nl, de handige en gratis app van de Nederlandse Basketball Bond. Heb je deze al? Let er dan op dat je de melding ‘push-berichten toestaan’ aanzet. Wij kunnen je dan een melding sturen als bv de wedstrijd niet doorgaat. Check je profiel, is deze nog up-to-date? Je foto kan je alleen aan het begin van het seizoen zelf aanpassen (een goede foto is verplicht, want een handige controle voor de scheidsrechters). Heb je de app nog niet? Snel downloaden en inloggen met het mailadres waarmee jij (of jouw kind) bekend staat bij KTC. Voor download of info ga je naar http://debasketballapp.nl/

KTC heeft een nieuwe Penningmeester! Oud-penningmeester Daan van Dooren is na drie jaar geweldige dienst opgevolgd door Lindy van Kats. Lindy basketbalt zelf niet, maar heeft vier zoons die spelen bij KTC. Lindy werkt bij Landschap Noord-Holland en voegt met haar financieel-economische ervaring veel kennis toe aan het KTC bestuur. Welkom Lindy!  En Daan namens alle KTC’ers nogmaals heel erg bedankt!

Coach Clinic door Kees Akerboom

Speciaal voor de (jeugd)trainers en coaches van KTC is er een ‘Clinic Coachen’ in twee opeenvolgende sessies op zondag 23 augustus en zondag 6 september van 13.00 tot 16.00 uur in de Tetterodehal. Deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt dus geef je snel op bij Stephan Kreykamp via een email

VERSLAG KTC ALV

Beste KTC Leden,

Dat Nederland op 15 maart in lockdown ging met social distancing als nieuwe norm, heeft (ook) grote invloed gehad op onze basketbalvereniging. Alle wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten voor het seizoen 2019-2020 werden plotseling gestaakt. We moesten de basketbal laten liggen en wisten niet hoelang dit zou gaan duren.

Op 11 mei kwam het bericht dat jeugd t/m 18 jaar weer (onder begeleiding) mocht trainen in de buitenlucht. Binnen enkele dagen heeft Jan Maarten Boissevain geregeld dat wij de sportvelden van het Kennemer Lyceum mochten gebruiken voor buitentrainingen. We konden de basketbal weer oppakken!

Per 1 juli kan volgens de RIVM een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan van het slot bij de Tetterodehal. Per 1 september kunnen sportwedstrijden weer plaatsvinden zonder publiek. 

Ook de ALV kon in aangepaste vorm toch ‘live’ doorgaan. Het was een goedbezochte vergadering bij Sociëteit Vereeniging. Een bijzondere locatie met dit jaar ook een bijzondere gast; Mart Smeets. Als dank voor hun enthousiaste en tomeloze inzet (ook bij de buitentrainingen!), hebben alle jeugdtrainers/coaches zijn laatste boek ‘Het spel’ gekregen. Mart was graag aanwezig om elk boek te signeren en om de te ALV openen met een onderhoudend verhaal over de historie van het basketbal in Nederland en vooral Haarlem, waar Mart in 1965 zijn professionele basketbalcarrière startte. Voor velen een tour langs memory lane. 

Na dit voorprogramma opende uw voorzitter de ALV voor het seizoen 2019-2020. Het verslag hiervan is te vinden op deze berichtenpagina. Eén van de agendapunten is de vacature voor Penningmeester en Wedstrijdsecretaris. Wil en kan jij iets betekenen voor onze mooie vereniging? Laat het weten! We kunnen de hulp van onze leden en ouders van jeugdleden goed gebruiken. Sterker nog; we kunnen niet zonder! Laten we er met elkaar een geweldig nieuw KTC jaar van maken. Op naar basketbalseizoen 20-21!

Rinze Koornstra

Voorzitter KTC Basketball

Update basketbalseizoen

Net als de rest van het land keek ook het KTC Bestuur dinsdag met spanning uit naar de persconferentie van premier Rutte, maar het werd al snel duidelijk dat er voor onze sport voorlopig weinig verandert. 

Wel werd aangekondigd dat de Nederlandse jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daarbij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Het verbod op samenkomsten blijft gehandhaafd.

Wat betekent dit nu voor ons?

De basketbalcompetitie zal in ieder geval niet voor 1 september 2020 van start gaan. De Tetterodehal blijft voorlopig voor ons gesloten. Buiten sporten mag wel als we anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. Bij een contactsport zoals basketbal is dit helaas niet realistisch. We moeten dus wachten tot de volgende update op 13 mei om te horen of de maatregelen na 20 mei verder worden versoepeld.  Zodra het mogelijk is komen we als bestuur met een voorstel voor zomertrainingen en bootcamps voor de jeugd.

Op 24 maart meldden we jullie dat we met een voorstel komen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).  Besloten is de ALV dit jaar digitaal (via laptop of pc) te organiseren. De uitnodiging en agenda wordt per e-mail verstuurd. Na aanmelding ontvang je een persoonlijke link om via Microsoft Teams aan de ALV deel te nemen. Je hoeft hiervoor geen licentie aan te schaffen en bij de uitnodiging zal een duidelijke uitleg zitten.

Er wordt een groot beroep gedaan op onze gezamenlijke weerbaarheid, solidariteit en veerkracht. Laten we als leden via social media vooral met elkaar in contact blijven. Uiteindelijk pakken we de bal weer op, met elkaar!

Voor vragen zijn we bereikbaar via; secretariaat@ktcbasketball.nl ofvoorzitter@ktcbasketball.nl

Update Corona-maatregelen

24 maart 2020

Beste leden, 

De crisis en alle maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) heeft ons KTC  verenigingsleven en het basketballen abrupt tot stilstand gebracht. Op donderdag 12 maart moesten we jullie laten weten dat alle wedstrijden en trainingen tot 6 april zijn gestaakt en sindsdien hebben de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opgevolgd. Gisteravond kwam het bericht dat de Nederlandse Basketball Bond genoodzaakt is alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen. Er wordt dus geen wedstrijd meer gespeeld.

Ook voor KTC betekent dit dat alle wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten voor het seizoen 2019-2020 gestaakt zijn. Ook onze Algemene Ledenvergadering (ALV) kan op dit moment niet doorgaan. In de ALV worden onder andere de jaarstukken besproken en décharge verleent aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen seizoen. Binnenkort doen wij een voorstel om dit probleem op te lossen. 

De bond kijkt bij indeling van de competities voor seizoen 2020-2021 naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen. Via de KTC-website en onze nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte wat dit voor onze teams betekent.

Kortom, we moeten de basketbal nu helaas laten liggen als teams en weten niet precies voor hoelang, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op, met elkaar! In overleg met de Tetterodehal proberen wij de trainingen na 1 juni weer te hervatten en ook zomertrainingen aan te bieden. Zodra hier meer over bekend is, melden we dat via de KTC-website.

Het KTC-bestuur blijft gewoon in functie en voor de verenging aan het werk. Voor vragen zijn wij bereikbaar via:  secretariaat@ktcbasketball.nl of  voorzitter@ktcbasketball.nl

Meer informatie over het coronavirus lees je op de sites van het RIVM en van NOC*NSF

Met vriendelijke groet,

Rinze Koornstra

Voorzitter KTC Basketball

Welkom stagiair Tjomme!

Goed nieuws: KTC is sinds deze maand een officieel Erkend Leerbedrijf voor MBO studenten en onze eerste stagiair, Tjomme de Boer, heeft al een vliegende start gemaakt! Tjomme is CIOS student, tot voor kort zelf KTC-speler én super enthousiast om zijn kennis te delen en ervaring op te doen. Hij is op alle trainingsdagen in de hal om de jeugdtrainers te ondersteunen en zelf training te geven. Daarnaast helpt hij Stef en Stephan bij hun scheidsrechtersopleiding-project en zal je hem vaak tegenkomen op wedstrijddagen. Heb je vragen over Tjomme zijn stage-werkzaamheden, of ken je iemand die ook zo’n vette stageplek zoekt? Vraag het Tjomme of zijn begeleider en KTC jeugd-coördinator Jan Maarten Boissevain!

KTC stagiair Tjomme de Boer

Opbrengst Grote Clubactie

Onze jeugdleden (van U12 t/m U16) hebben loten van de Grote Clubactie verkocht en daarmee een totaal van maar liefst € 478,50 in de KTC clubkas gestort. Dit geld kan de vereniging heel goed gebruiken! Alle lotenverkopers én lotenkopers heel hartelijk bedankt en vergeet niet om gekochte lootjes te controleren. Wie weet ben je de winnaar van de hoofdprijs van 100.000 euro?! Loten checken doe je hier https://clubactie.nl

Scheidsrechter cursus

Alle leden die in aanmerking komen voor het behalen van de (verplichte) scheidsrechtercursus BS1 hebben een paar weken terug een activatiecode ontvangen voor stap 1: het online behalen van het Spelregelbewijs op www.basketbalmasterz.nl. Dit moet voor 25 augustus behaald zijn. Al geslaagd? Top! Geen code ontvangen of lukt het niet? Neem contact op met Stef Hazenbosch via secretariaat@ktcbasketball.nl

Voor alle (Jeugd)leden vanaf U16 die hun spelregelbewijs hebben gehaald is er Scheidsrechter cursus BS1 op dinsdag 27 en donderdag 29 augustus in het Kennemer Sportcenter (De Kennemer Sporthal, naast de IJsbaan, IJsbaanlaan 4a in Haarlem) van 19.00 tot 21.00 uur. De cursus wordt gegeven door KTC-ers Stef Hazenbosch en Stephan Kreykamp. Dinsdag zijn er praktijkoefeningen op het veld, dus basketball kleding mee! De donderdag is voor theorie, dan basketball spullen niet nodig.

In de eerste trainingsweek (vanaf 2 september) gaat de cursus door op de trainingstijden van je eigen team. Op dinsdag 3 en donderdag 5 september zijn er oefensituaties tijdens de training.

Zorg dat je aanwezig bent, want zonder afgeronde scheidsrechtercursus kan je niet opgesteld worden in wedstrijden! Heb je vragen over de scheidsrechters-cursus? Neem dan contact op met Stef Hazenbosch via secretariaat@ktcbasketball of (06) 18466258.