FAQ Covid-19 KTC (ik ben te gast)

Belangrijkste Covid-19 afspraken KTC Basketball

 • Volg de gezondheidsregels; Kom niet naar de training of wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Houd afstand
  • > 18 jaar: 1,5 m. afstand tot iedereen die ouder is dan 12 jaar
  • Tussen 12 -18 jaar: 1,5 m. afstand tot iedereen die ouder is dan 18 jaar
  • < 12 jaar: geen afstand noodzakelijk
 • Volg de looproutes. Deze staan duidelijk aangegeven.
 • Kleedkamers en douches zijn NIET beschikbaar. De WC’s uiteraard wel.
 • Wedstrijden
  • Kom niet te vroeg en verlaat de hal direct na je wedstrijd.
  • Elk team laat een contactpersoon met contactgegevens achter.
  • Geforceerd stemgebruik in het veld of langs de lijn is niet toegestaan (zingen en schreeuwen).
  • Er geld een maximumaantal bezoekers (toeschouwers) in de Tetterode Hal van 50 personen.
  • De afstandsregels gelden ook voor de jurytafel, de spelersbank en de wissels
 • Kantine; De kantine is open en hier gelden de algemene regels van de overheid zoals de maximale bezetting, reserveren, gezondheidscheck, contactgegevens noteren en afstand houden. De kantine ter plaatse is verantwoordelijk voor de regels.

Wedstrijden

Hoe kunnen we de hal het beste betreden en verlaten?

Binnenkomst is via de hoofdingang, volg de aangegeven route ter plaatse.

Wanneer mogen we het veld op?

Kom niet te vroeg en wacht met het betreden van de hal en het neerleggen van je spullen tot de teams die voor jou op het veld speelden, weg zijn. Verlaat de hal na je wedstrijd zo snel mogelijk zodat het team na jullie er snel ‘in’ kan.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn NIET beschikbaar. De WC’s uiteraard wel.

Publiek

 • Er mag publiek aanwezig zijn. In de Tetterode hal is het maximumaantal bezoekers vastgesteld op 50.
 • Sporters, officials en betrokken vrijwilligers tellen ook als publiek zodra ze zijn met hun wedstrijd zij, tenzij ze de locatie verlaten.
 • Publiek volgt de routing van de hal, lokale aanwijzingen en heeft vaste plaatsen.

Kantine

Buiten op het terrein, gelden de algemene afstands, – en hygiëneregels van het RIVM.

In de kantine moet ook de afstand gewaarborgd blijven en moet er daarnaast rekening gehouden worden met de regels van eet- en drinkgelegenheden zoals reserveren en het achterlaten van je contactgegevens.

Line-up

De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Wens elkaar mondeling een fijne wedstrijd te wensen en houd gepaste afstand.

Afstand gedurende het spel

 • Gedurende het spel hoeft in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen te worden bewaard. Buiten het veld (ook in het spelersbankgebied) dient door iedereen te allen tijde de 1,5 meter afstand tot andere te worden gewaarborgd. De uitzonderingen op de 1,5 meter afstand, zijn ook hier van kracht.
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij het spelersbankgebied, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen buiten het spelersbankgebied. Bij voorkeur niet in de richting van de jurytafel.
 • Voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd, tijdens time-outs en na de wedstrijd dient 1,5 meter stand van anderen te worden gehouden.
 • De tafelofficials dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wanneer de jurytafel te klein is om meerdere tafelofficials te plaatsen, dient de jurytafel te worden uitgebreid (bijvoorbeeld met een extra tafel, bij voorkeur naar achteren). In situaties waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, voldoet een kuchscherm ook.
 • Onnodig contact tussen spelers dient te worden voorkomen. Daarom is het vieren van een score/de winst alleen toegestaan op 1,5 meter afstand.

Geforceerd stemgebruik

 • Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/ officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.

Wisselen

 • Bij het aanvragen van een wissel bij de jurytafel dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. De wisselstoelen staan dus ook op minimaal 1,5 meter afstand van de jurytafel en van elkaar.
 • Bij het wisselen dienen de uitgaande speler(s) en de inkomende speler(s) 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Scheidsrechters die het contact met de bal willen beperken kunnen er voor kiezen de bal bij het innemen van de bal niet eerst in ontvangst te nemen. De bal is in dit geval pas ‘in leven’ wanneer de scheidsrechter hier een mondelinge toestemming voor geeft. Wanneer een scheidsrechter hier gebruik van wil maken, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken aan de teams en zijn collega-scheidsrechter. Het advies is om als scheidsrechtersteam hier dezelfde lijn in te hanteren.

Scheidsrechter

 • Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.
 • De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) nemen bij het overtreden van de richtlijnen in dit document.
 • De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd van mening is dat door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer mogelijk, altijd eerst de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig de thuisspelende vereniging te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de regels.

Na de wedstrijd

 • Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials voor de wedstrijd, maar schud daarbij geen handen.
 • Onderteken het wedstrijdformulier bij de jurytafel. Houd ook hierbij 1,5 meter afstand.
 • Geadviseerd wordt om sportattributen (ballen, scheidsrechtersfluit, tablet, het scorebord, de jurytafel, etc.) na de wedstrijd te reinigen met schoonmaakmiddelen.
 • Blijf niet onnodig lang in de sporthal hangen. Sporters gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruikt van wordt gemaakt, keer huiswaarts wanneer dit mogelijk is.
 • Sporters die klaar zijn met de wedstrijd worden beschouwd als toeschouwer. Hier dient rekening mee te worden gehouden in het aantal toegestane toeschouwers binnen de accommodatie.
 • Verlaat de hal met je team zo snel mogelijk.