FAQ Covid-19 KTC lid

Belangrijkste Covid-19 afspraken KTC Basketball

 • Volg de gezondheidsregels; Kom niet naar de training of wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Houd afstand
  • Ouder dan 18 jaar: 1,5 m. afstand tot iedereen die ouder is dan 12 jaar
  • Tussen 12 -18 jaar: 1,5 m. afstand tot iedereen die ouder is dan 18 jaar
  • Jonger 12 jaar: geen afstand noodzakelijk
 • Volg de looproutes. Deze staan duidelijk aangegeven.
 • Kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar. De WC’s uiteraard wel.
 • Trainen
  • Geen ouders of toeschouwers
  • Trainende leden en teams krijgen vaste plek om tas en spullen neer te leggen
  • Vooraf aan de training worden alle spelers met digitale thermometer van afstand gemeten en handen worden ontsmet.
  • Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal
 • Wedstrijden
  • Kom niet te vroeg en verlaat de hal direct na je wedstrijd.
  • Geforceerd stemgebruik in het veld of langs de lijn is niet toegestaan (zingen en schreeuwen).
  • Er geld een maximumaantal bezoekers in de Tetterode Hal van 100 personen.
  • Er zijn vaste, toegewezen plaatsen voor bezoekers
  • De afstandsregels gelden ook voor de jurytafel, de spelersbank en de wissels
  • Er is op wedstrijddagen een corona verantwoordelijke aanwezig in de hal (oranje hesje).

Trainingen

Mag ik mijn kind in de hal brengen voor de training?

In principe willen we graag dat kinderen zoveel mogelijk afgezet en opgehaald worden bij de deur. Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de training blijven kijken.

Wanneer mag ik de hal in voor mijn training

 • Kom zo kort mogelijk voor de training naar de hal.
 • Het vertrekkende team stopt 5 minuten voor het einde van de training en verlaat de hal via de nooduitgang / zuidzijde.
 • Binnenkomende spelers kunnen dan via de hoofdingang of de nooduitgang noordzijde naar binnen.
 • Volg altijd de aangegeven routing en houdt gepaste afstand.

Wat neem ik mee het veld op tijdens de training?

Je eigen bal voor zover je die hebt, een thuis gevulde bidon en je schoenen. Alle spullen moeten in een tas.

Wat doe ik met de kleding die ik tijdens de training uit wil doen (trui/jas/trainingsbroek)?

Er is een vaste plek waar je je tas kan leggen. Doe al je spullen in je tas en doe je tas dicht.

Mogen we na de training met mijn team op KTC blijven ‘hangen’?

We vragen de jeugdleden om na de training naar huis te gaan. Blijf niet op de club, zo is er voldoende ruimte voor iedereen. Voor iedereen boven de 18 jaar geldt dat je mag blijven, maar volg daarbij de regels. 

Is er iemand die ik vragen kan stellen over Corona?

Op de training stel je de vragen aan je trainer. Tijdens wedstrijddagen is er altijd een Corona verantwoordelijke van KTC in de hal aanwezig. Deze persoon draagt een oranje hesje.

Thuiswedstrijden

Hoe kunnen we de hal het beste betreden en verlaten?

Binnenkomst is via de hoofdingang, volg de aangegeven route ter plaatse.

Wanneer mogen we het veld op?

Kom niet te vroeg en wacht met het betreden van de hal en het neerleggen van je spullen tot de teams die voor jou op het veld speelden, weg zijn. Verlaat de hal na je wedstrijd zo snel mogelijk zodat het team na jullie er snel ‘in’ kan.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn NIET beschikbaar. De WC’s uiteraard wel.

Publiek

 • Er mag publiek aanwezig zijn. In de Tetterode hal is het maximumaantal bezoekers vastgesteld op 50.
 • Sporters, officials en betrokken vrijwilligers tellen ook als publiek zodra ze zijn met hun wedstrijd zij, tenzij ze de locatie verlaten.
 • Publiek volgt de routing van de hal, lokale aanwijzingen en heeft vaste plaatsen.

Kantine

Buiten op het terrein, gelden de algemene afstands, – en hygiëneregels van het RIVM.

In de kantine moet ook de afstand gewaarborgd blijven en moet er daarnaast rekening gehouden worden met de regels van eet- en drinkgelegenheden zoals reserveren en het achterlaten van je contactgegevens.

Line-up

De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Wens elkaar mondeling een fijne wedstrijd te wensen en houd gepaste afstand.

Afstand gedurende het spel

 • Gedurende het spel hoeft in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen te worden bewaard. Buiten het veld (ook in het spelersbankgebied) dient door iedereen te allen tijde de 1,5 meter afstand tot andere te worden gewaarborgd. De uitzonderingen op de 1,5 meter afstand, zijn ook hier van kracht.
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij het spelersbankgebied, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen buiten het spelersbankgebied. Bij voorkeur niet in de richting van de jurytafel.
 • Voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd, tijdens time-outs en na de wedstrijd dient 1,5 meter stand van anderen te worden gehouden.
 • De tafelofficials dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wanneer de jurytafel te klein is om meerdere tafelofficials te plaatsen, dient de jurytafel te worden uitgebreid (bijvoorbeeld met een extra tafel, bij voorkeur naar achteren). In situaties waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, voldoet een kuchscherm ook.
 • Onnodig contact tussen spelers dient te worden voorkomen. Daarom is het vieren van een score/de winst alleen toegestaan op 1,5 meter afstand.

Geforceerd stemgebruik

 • Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/ officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.

Wisselen

 • Bij het aanvragen van een wissel bij de jurytafel dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. De wisselstoelen staan dus ook op minimaal 1,5 meter afstand van de jurytafel en van elkaar.
 • Bij het wisselen dienen de uitgaande speler(s) en de inkomende speler(s) 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Scheidsrechters die het contact met de bal willen beperken kunnen er voor kiezen de bal bij het innemen van de bal niet eerst in ontvangst te nemen. De bal is in dit geval pas ‘in leven’ wanneer de scheidsrechter hier een mondelinge toestemming voor geeft. Wanneer een scheidsrechter hier gebruik van wil maken, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken aan de teams en zijn collega-scheidsrechter. Het advies is om als scheidsrechtersteam hier dezelfde lijn in te hanteren.

Scheidsrechter

 • Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.
 • De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) nemen bij het overtreden van de richtlijnen in dit document.
 • De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd van mening is dat door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer mogelijk, altijd eerst de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig de thuisspelende vereniging te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de regels.

Na de wedstrijd

 • Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials voor de wedstrijd, maar schud daarbij geen handen.
 • Onderteken het wedstrijdformulier bij de jurytafel. Houd ook hierbij 1,5 meter afstand.
 • Geadviseerd wordt om sportattributen (ballen, scheidsrechtersfluit, tablet, het scorebord, de jurytafel, etc.) na de wedstrijd te reinigen met schoonmaakmiddelen.
 • Blijf niet onnodig lang in de sporthal hangen. Sporters gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruikt van wordt gemaakt, keer huiswaarts wanneer dit mogelijk is.
 • Sporters die klaar zijn met de wedstrijd worden beschouwd als toeschouwer. Hier dient rekening mee te worden gehouden in het aantal toegestane toeschouwers binnen de accommodatie.
 • Verlaat de hal met je team zo snel mogelijk.

Uitwedstrijden

Zijn de Corona regels bij alle clubs hetzelfde?

Zeker niet, informeer je voorafgaand goed via de site van de club waar je uit speelt. Bij sommige clubs moet je je ter plekke registeren om op het complex te komen.

Mogen we samen in een auto naar een uitwedstrijd ?

 • Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen, houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM.
 • Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.

Mogen de begeleiders die rijden naar de uitwedstrijd daar wel blijven kijken?

Iedere club zal wel een aantal ‘eigen’ spelregels hebben. Kijk op de website van de club of je daar iets over kunt vinden en informeer anders bij aankomst op de club.

Algemeen

Hoe bepaalt KTC het corona-beleid?

Het corona beleid van KTC is gebaseerd op de geldende beperkingen, zoals opgelegd door de overheid/gemeente Heemstede. Verder gebruiken we het NOC/NSF- protocol als basis voor ons beleid. KTC heeft echter te maken met haar eigen uitdagingen. Een aantal keuzes die het bestuur maakt zijn dan ook KTC specifiek.

Hanteert KTC hetzelfde beleid als de overige clubs in de regio/Noord-Holland?

KTC gebruikt dezelfde basis als de andere clubs in de regio. KTC maakt hierin haar eigen afwegingen gegeven de eigen situatie. 

Hoe zit het nu met de leeftijdsgrenzen?

 • De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM. Per 1 juli 2020 geldt dat jeugd tot 18 jaar zowel tijdens trainingen/wedstrijden als buiten het veld geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn.
 • Volwassenen van 18 jaar en ouder hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens trainingen/wedstrijden, maar buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand.

Wanneer mag ik niet naar KTC komen (als speler of toeschouwer)?

 • Als je positief getest bent, tevens meld je dit direct bij je trainer, bij de vertrouwenspersoon (anoukpeters@me.com) of het bestuur van KTC (secretariaat@ktcbasketball.nl)
 • Als je klachten hebt die op Corona kunnen wijzen;
 • Als je korter dan 10 dagen geleden in een oranje/rood gebied bent geweest;
 • Als je getest bent maar de uitslag nog niet weet;
 • Als je de afgelopen 10 dagen langer dan 15 minuten in contact bent geweest met iemand die Corona positief is getest.

Ik heb een vraag over het clubbeleid rondom COVID-19. Waar kan ik dan het beste terecht?

U kunt u contact opnemen met leden van het bestuur van KTC Basketball via secretariaat@ktcbasketball.nl of voorzitter@ktcbasketball.nl

In de hal kan ook de conciërge van de Tetterodehal gebeld worden op 023-5251505.

De vertrouwenspersoon is ook bereikbaar: Anouk Peters anoukpeters@me.com.

Welke gevolgen heeft het niet (goed) naleven van de Covid-19 Regels?

De Covid richtlijnen dienen heel strikt te worden nageleefd en elkaar corrigeren en helpen hierbij is belangrijk. Het meermaals overtreden van de Covid richtlijnen of asociaal gedrag wordt met directe schorsing van deze trainingsperiode bestraft. Belangrijk dus dat iedereen zich goed gedraagt en bewust blijft dat we te gast zijn.