Lid worden

Op zoek naar een leuke club?

Basketballen?
Het basketbalseizoen loopt van september t/m april.
Dan trainen we minimaal 1 keer per week. De wedstrijden zijn meestal op zaterdag maar een zondag komt ook wel eens voor.

Nieuwe leden zien we het liefst aan het begin of aan het einde van het seizoen. Dan zijn ze welkom om drie keer mee te trainen om kennis te maken met de mensen en de sport. Maar als er genoeg ruimte is in een team en je spelniveau sluit aan, kun je ook tussentijds instappen. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@ktcbasketball.nl).

Om je in te schrijven, download het KTC_inschrijf_formulier_2019_09.pdf.

Contributie
Seizoen 2019 – 2020

Voor het seizoen 2019-2020 gelden de volgende tarieven*:

Senioren € 267,-
U22 € 252,-
U20 € 252,-
U18 € 239,50
U16 € 239,50
U14 € 226,50
U12 € 226,50
U10 € 177,-
U8 € 177,-
Niet (wedstrijd) spelend € 177,-
Inschrijfgeld (eenmalig) € 12,50
Toeslag 2e training* € 35,00
Toeslag rayon team** € 20,00

*Deze toeslag wordt standaard in rekening gebracht als er twee trainingen worden
aangeboden en is alleen facultatief voor trainingsleden.

**Deze toeslag wordt in rekening gebracht voor (wedstrijd)spelers in een team dat op landelijk niveau speelt.

Bij inschrijving na 1 januari 2020 wordt 50% van de contributie gerekend. (Dit geldt niet voor het inschrijfgeld.)

Inschrijving geldt voor een heel seizoen. Uitschrijven voor het volgende seizoen uiterlijk voor 1 mei 2020 en schriftelijk via ledenadministratie@ktcbasketball.nl

Bij opzegging na 1 mei, maar voor 1 oktober 2020 wordt 50% van de jaarcontributie berekend (inschrijfgeld wordt niet gehalveerd). Bij opzegging tijdens het seizoen na 1 oktober wordt de volledige contributie berekend.

We bieden familiekorting bij 3 of meer leden van één gezin. Vraag naar de voorwaarden bij de ledenadministratie.

Inning van contributie

Betaling van de contributie kan via een incassomachtiging of door het bedrag zelf over te boeken. Leden die geen incassomachtiging gebruiken, betalen €7,50 administratiekosten. Heb je al een incassomachtiging afgegeven, dan hoef je niets te doen. De machtiging blijft geldig totdat je het lidmaatschap van KTC opzegt of je de machtiging intrekt.

Nog geen machtiging afgegeven? Download het incassoformulier en stuur het ingevuld en ondertekend per post naar de ledenadministratie (adres staat op het formulier).

De incasso zal plaatsvinden in twee termijnen. De eerste incasso vindt plaats eind september 2019 en de tweede in januari 2020.

Zelf overmaken kan naar girorekening NL59 INGB 0005 1233 71 t.n.v. Basketballvereniging KTC te Haarlem, onder vermelding van ‘contributie 2018-19’, je naam en je lidnummer. De contributie moet uiterlijk 1 november 2019 ontvangen zijn.

Te late betaling

Als de contributie niet op 1 november 2019 is betaald, zal een waarschuwing volgen. Als daarna nog niet betaald wordt, zal vanaf 1 januari 2020 een spelontzegging gelden totdat de contributie betaald is.

Voor een eventuele betalingsregeling of problemen kun je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@ktcbasketball.nl).