Gedragscodes (VSK)

KTC Basketball is een gezellige, open en sportieve sportvereniging, waar iedereen zich prettig, gerespecteerd en veilig moet kunnen voelen. Dat geldt voor onze leden, onze vrijwilligers en onze gasten.

Gedragscodes en VSK

Om deze goede sfeer met elkaar te behouden, zijn duidelijke afspraken onmisbaar. Zo kun je elkaar aanspreken op het naleven (of het overschrijden) van deze regels en grenzen. Het KTC-bestuur heeft daarom KTC-gedragscodes opgesteld voor alle leden en voor vrijwilligers, zie de downloads op deze pagina. Deze gedragsregels zijn in lijn met de uitgangspunten van het Veilig Sportklimaat (VSK) wat vanuit zowel de NBB en gemeentes Bloemendaal en Haarlem sterk gestimuleerd wordt.

In het kort betekent het dat een lid van KTC:

– Eerlijk en sportief is en speelt
– Respect toont voor anderen
– Zich aan afspraken houdt
– Netjes omgaat met omgeving en materiaal
– Iedereen in zijn waarde laat
– Van anderen af blijft
– Niet discrimineert
– Open is in communicatie
– Melding doet van ongewenst gedrag

https://ktcbasketball.nl/ktc-gedragscode-leden/
https://ktcbasketball.nl/ktc-gedragscode-bestuur-en-fuctionarissen/
https://ktcbasketball.nl/ktc-gedragscode-trainers-en-coaches/
https://ktcbasketball.nl/ktc-gedragscode-scheidsrechters-en-officials/