HERSTART VAN DE COMPETITIE

(Scroll down for English)

´╗┐KTC Update 26-1-2022

We kunnen weer wedstrijden spelen en de competitie start komend weekend. Game on!

De wedstrijden vind je in Sportlink. De nieuwe/extra wedstrijddata en tijden voor Senioren staan er vanaf 8 februari ook in. De laatste wedstrijddag van het seizoen is op 28 mei.

Let op, net als bij de training moet iedereen (spelers en publiek) vanaf 18 jaar beschikken over een geldig CTB (Corona Toegangs Bewijs / QR) om een sporthal te betreden en vanaf 13 jaar en ouder altijd een mondkapje meenemen en dit dragen waar het gevraagd wordt. 

Uiteraard blijf je thuis bij een besmetting met corona of klachten. Iemand in je omgeving met corona? De quarantaine-regels zijn voor kinderen tot 18 jaar versoepeld: schoolgaande (of studerende) jeugd tot 18 jaar hoeft niet in quarantaine na contact met een besmet persoon, zolang zij zelf klachtenvrij zijn. Hopelijk betekent dit dat we minder uitval hebben bij de jeugd-teams en hun wedstrijden. Kortom; Let’s play ball!

Rinze Koornstra, Voorzitter KTC Basketball

DOE DE QUARANTAINE CHECK
Heb je een corona-geval in je directe omgeving en weet je niet zeker of je in quarantaine moet? Doe de snelle check op deze website van de Rijksoverheid


Dear members,

We can play matches again and the competition starts next weekend. Game on!

The matches can be found in Sportlink. The new/extra competition dates and times for Seniors will also be included from 8 February. The last day of competition of the season is May 28.

Please note, just like with training, everyone (players and public) from 18 years old must have a valid CTB (Corona Access Proof / QR) to enter a sports hall and from 13 years and older always bring a mouth cap and wear it where it is necessary. is asked.

Of course you stay at home if you are infected with corona or have complaints. Someone close to you with corona? The quarantine rules have been relaxed for children up to the age of 18: school-going (or studying) youth up to 18 years old do not have to quarantine after contact with an infected person, as long as they are free of complaints. Hopefully this means that we have less dropout from the youth teams and their matches. In short; Let’s play ball!

Rinze Koornstra, Voorzitter KTC Basketball

DO THE QUARANTINE CHECK
Do you have a corona case close to you, and are you not sure whether you should be quarantined? Do the quick check on this website of the central government