Lid worden

Op zoek naar een leuke club?

Basketballen?
Het basketbalseizoen loopt van september t/m april. Dan trainen we twee keer per week (alleen U10 traint één keer per week). De wedstrijden zijn meestal op zaterdag maar een zondag komt ook wel eens voor.

Nieuwe leden zien we natuurlijk het liefst aan het begin of aan het einde van het seizoen; vanaf een leeftijd van minimaal 8 jaar. Je bent welkom om drie keer mee te trainen om kennis te maken met de mensen en de sport. Als er genoeg ruimte is in een team en je spelniveau sluit aan, kun je (ook tussentijds) instappen. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@ktcbasketball.nl).

LET OP: Wachtlijst
Basketbal is een populaire sport (en KTC een leuke club). Op dit moment is er voor jeugdteams t/m U14 helaas een wachtlijst voor proeftrainingen en inschrijving. Meld je aan (via het mailadres hierboven) om op de wachtlijst te komen. 

Inschrijven?
Besluit je (na proeftrainingen) om in te schrijven, vraag dan bij de ledenadministratie@ktcbasketball.nl om het digitale inschrijfformulier.

Contributie
Seizoen 2022 – 2023

Voor het seizoen 2022-2023 gelden de volgende tarieven*:

Senioren € 305,-
U22 € 285,-
U20 € 285,-
U18 € 275,-
U16 € 275,-
U14 € 260,-
U12 € 260,-
U10 € 200,-
U8 € 200,-
Recreanten Jeugd € 200,-
Recreanten Senioren € 220,-
Inschrijfgeld (eenmalig) € 12,50
Toeslag 2e training* € 35,00

*Deze toeslag wordt standaard in rekening gebracht als er twee trainingen worden aangeboden en is alleen facultatief voor trainingsleden.

Bij inschrijving na 1 januari 2023 wordt 50% van de contributie gerekend. (Dit geldt niet voor het inschrijfgeld.)

Inschrijving geldt voor een heel seizoen. Uitschrijven voor het volgende seizoen uiterlijk voor 1 mei  en schriftelijk via ledenadministratie@ktcbasketball.nl

Bij opzegging na start seizoen, maar voor 1 oktober wordt 50% van de jaarcontributie berekend (inschrijfgeld wordt niet gehalveerd). Bij opzegging tijdens het seizoen na 1 oktober wordt de volledige contributie berekend.

We bieden familiekorting bij 3 of meer leden van één gezin. Vraag naar de voorwaarden bij de ledenadministratie.

KTC vindt dat iedereen, ongeacht inkomen, moet kunnen basketballen. Kunt u de contributie of die van uw kind niet betalen? Wij zoeken wij graag met u naar een passende oplossing. Neem hiervoor contact op met penningmeester@ktcbasketball.nl

Inning van contributie

Betaling van de contributie kan via een incassomachtiging of door het bedrag zelf over te boeken. Leden die geen incassomachtiging gebruiken, betalen € 7,50 administratiekosten. Heb je al een incassomachtiging afgegeven, dan hoef je niets te doen. De machtiging blijft geldig totdat je het lidmaatschap van KTC opzegt of je de machtiging intrekt.

Nog geen machtiging afgegeven? Download het incassoformulier en stuur het ingevuld en ondertekend per email of post naar de ledenadministratie (adres staat op het formulier).

De incasso zal plaatsvinden in twee termijnen. De eerste incasso vindt plaats eind september en de tweede in januari.

Zelf overmaken kan naar girorekening NL59 INGB 0005 1233 71 t.n.v. Basketballvereniging KTC te Haarlem, onder vermelding van ‘contributie’, je naam en je lidnummer. De contributie moet uiterlijk 1 november in het jaar van de seizoenstart ontvangen zijn.

Te late betaling

Als de contributie niet op 1 november is betaald, zal een waarschuwing volgen. Als daarna nog niet betaald wordt, zal vanaf 1 januari een spelontzegging gelden totdat de contributie betaald is.

Voor een eventuele betalingsregeling of problemen kun je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@ktcbasketball.nl).