Lid worden

Algemeen

Het seizoen

Het basketbalseizoen loopt van september t/m april. Dan trainen we twee keer per week (alleen U10 traint één keer per week). De wedstrijden zijn meestal op zaterdag maar een zondag komt ook wel eens voor. Basketballen is het leukst vanaf een leeftijd van minimaal 8 jaar.

LET OP: Wachtlijst 

Basketbal is een populaire sport (en KTC een leuke club). Op dit moment benutten we de capaciteit van onze hal en trainers volledig. Met pijn in ons basketbal-hart hebben we daarom een wachtlijst moeten invoeren voor jeugdteams t/m U14. Je kunt je aanmelden voor deze wachtlijst via de ledenadministratie (ledenadministratie@ktcbasketball.nl). Voor de wachtlijst hebben we nodig: naam (van het kind), haar/zijn geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres (van een ouder). 

Instroom momenten

Aan het eind van het seizoen (in mei) schuiven er altijd een aantal kinderen door naar oudere teams en soms zeggen kinderen hun lidmaatschap op. Op basis van deze verschuivingen maken wij dan de team-indelingen voor het nieuwe seizoen. Doorgaans is dit dus het moment dat er plekken vrijkomen. We vullen de vrijgekomen plekken dan op vanuit de wachtlijst (op volgorde van aanmelding).

Gedurende het seizoen ontstaat natuurlijk ook wel eens ruimte. Ook dan is de wachtlijst leidend. Dit gebeurt echter mondjesmaat. Reken er dus niet teveel op.

Als er plek is…

Als je van de ledenadministratie een bericht ontvangen hebt dat er ruimte voor je is, dan mag je drie keer meetrainen om kennis te maken met de mensen en de sport. Daarna kun je je officieel inschrijven via het digitale inschrijfformulier dat je van de ledenadministratie ontvangt.  

Contributie
Seizoen 2022 – 2023

Voor het seizoen 2022-2023 gelden de volgende tarieven*:

Senioren € 305,-
U22 € 285,-
U20 € 285,-
U18 € 275,-
U16 € 275,-
U14 € 260,-
U12 € 260,-
U10 € 200,-
U8 € 200,-
Recreanten Jeugd € 200,-
Recreanten Senioren € 220,-
Inschrijfgeld (eenmalig) € 12,50
Toeslag 2e training* € 35,00

*Deze toeslag wordt standaard in rekening gebracht, omdat er twee trainingen worden aangeboden, met uitzondering van U10 (want daarvoor is maar één training per week).

Bij inschrijving na 1 januari 2023 wordt 50% van de contributie gerekend. (Dit geldt niet voor het inschrijfgeld.)

Inschrijving geldt voor een heel seizoen. Uitschrijven voor het volgende seizoen uiterlijk voor 1 mei  en schriftelijk via ledenadministratie@ktcbasketball.nl

Bij opzegging na start seizoen, maar voor 1 oktober wordt 50% van de jaarcontributie berekend (inschrijfgeld wordt niet gehalveerd). Bij opzegging tijdens het seizoen na 1 oktober wordt de volledige contributie berekend.

We bieden familiekorting bij 3 of meer leden van één gezin. Vraag naar de voorwaarden bij de ledenadministratie.

KTC vindt dat iedereen, ongeacht inkomen, moet kunnen basketballen. Kunt u de contributie of die van uw kind niet betalen? Wij zoeken wij graag met u naar een passende oplossing. Neem hiervoor contact op met penningmeester@ktcbasketball.nl

Inning van contributie

Betaling van de contributie kan via een incassomachtiging of door het bedrag zelf over te boeken. Leden die geen incassomachtiging gebruiken, betalen € 7,50 administratiekosten. Heb je al een incassomachtiging afgegeven, dan hoef je niets te doen. De machtiging blijft geldig totdat je het lidmaatschap van KTC opzegt of je de machtiging intrekt.

Nog geen machtiging afgegeven? Download het incassoformulier en stuur het ingevuld en ondertekend per email of post naar de ledenadministratie (adres staat op het formulier).

De incasso zal plaatsvinden in twee termijnen. De eerste incasso vindt plaats eind september en de tweede in januari.

Zelf overmaken kan naar girorekening NL59 INGB 0005 1233 71 t.n.v. Basketballvereniging KTC te Haarlem, onder vermelding van ‘contributie’, je naam en je lidnummer. De contributie moet uiterlijk 1 november in het jaar van de seizoenstart ontvangen zijn.

Te late betaling

Als de contributie niet op 1 november is betaald, zal een waarschuwing volgen. Als daarna nog niet betaald wordt, zal vanaf 1 januari een spelontzegging gelden totdat de contributie betaald is.

Voor een eventuele betalingsregeling of problemen kun je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@ktcbasketball.nl).