Maatregelen per 28-11

Scroll down for English


Beste Leden,

Vrijdag zijn nieuwe maatregelen afgekondigd tegen het coronavirus. Vanaf vandaag 17.00 uur mag er na 17.00 uur niet meer gesport worden. Geplande wedstrijden moeten dan dus starten voor (of uiterlijk om) 15.00 uur. De Nederlandse Basketbal Bond neemt na dit weekend een besluit over het verdere verloop van de competitie. 
Op basis van dit besluit kunnen wij hopelijk een opzet maken voor een ander trainingsschema.

Wat beteken het voor nu?
Vanaf morgen (maandag 29 november) is er tot nader bericht geen training.
Voor wat betreft de competitie zullen we zo snel mogelijk laten weten wat de NBB besluit en welke gevolgen dit voor ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Rinze Koornstra
Voorzitter KTC Basketball


Dear members,

On Friday, new measures were announced against the corona virus. As of today 17.00 pm, sports are no longer allowed after 5 pm. Scheduled matches must therefore start before (or at the latest at) 3 p.m. The Dutch Basketball Association will make a decision after this weekend about the further course of the competition. Based on this decision, we can hopefully make a plan for a different training schedule.

What does it mean for now?
Starting tomorrow (Monday 29 November) there will be no more training sessions until further notice.
With regard to the competition, we will let you know as soon as possible what the NBB decides and what consequences this has for us.

Best regards, Rinze Koornstra
President KTC Basketball