Technische commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het trainer- en coachbeleid. Deze commissie bestaat uit een vaste commissie van 3 leden, die met name gaat over:

 • het aanstellen en begeleiden van trainers en coaches
 • vaststellen van trainingstijden en indeling wedstrijddagen (in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat)
 • trainingsfaciliteiten

En daarnaast uit de volledige trainersgroep, die samen gaan over:

 • het samenstellen van de teams
 • technisch beleid

Leden van de Technische Commissie van KTC Basketball.:  Frans Pels (Ad Interim). (Er zijn nog twee vacatures in de TC).

Procedures teamsamenstelling

 • Meteen na het einde van de competitie per team vaststellen wie er blijft basketballen.
 • Organiseren van een trainersbijeenkomst in april/mei.
 • Voorlopige teamindeling maken op trainersbijeenkomst, in onderling overleg, waarbij gekeken wordt naar kwaliteit, prestatie en inzet en per team het speelniveau vaststellen.
 • Bij spelers die wisselen van leeftijdsklasse vindt er een warme overdracht plaats tussen de trainers, indien van toepassing.
 • Communiceren van de voorlopige teamindeling richting spelers en ouders in april/mei.
 • Definitieve teamindeling in augustus/september.
 • Streven naar teams van minimaal 9 spelers.

Bij competitiewedstrijden mogen maximaal 12 spelers worden ingevuld op het sheet.

Uiterlijk 15 mei worden de teams in de verschillende klassen  ingeschreven voor de afdelingscompetitie..

Leeftijdscategorieën seizoen 2017-2018
U22 (1996 & 1997)
U20 (1998 & 1999)
U18 (2000 & 2001)
U16 (2002 & 2003)
U14 (2004 & 2005)
U12 (2006 & 2007)
U10 (2008 & 2009)

Peildatum is 1 januari van een speelseizoen. Voorbeeld: je wordt na 1 januari 12 dan mag je het hele seizoen in de U12 spelen. Ben je voor 1 januari jarig dan moet je naar de U14. Dispensatie is mogelijk zowel naar beneden als naar boven. Bijvoorbeeld je speelt in de U14 maar je bent goed genoeg om in de U16 mee te doen. Dan mag dat alleen na toestemming van je ouders, je moet daarvoor dispensatie aanvragen. Dispensatie moet goedgekeurd worden door de NBB.

Trainers en coaches

Iedere trainer / coach kan een relevante cursus volgen. De trainer of coach kan hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur voor een vergoeding, het bestuur beslist over het verzoek. Een coach met een diploma kan ieder jaar een verzoek indienen bij het bestuur voor opfriscursussen via de NBB.

Taken van de trainer

De trainer is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het geven van de trainingen. De trainingen hebben tot doel de basketbalvaardigheden van de leden en het basketbalspel van het team verder te ontwikkelen. Bij afwezigheid zorgt de trainer zelf, eventueel in overleg met de TC, voor vervanging. Bij de trainingen let de trainer op de volgende punten:

 • Stel aan jezelf dezelfde eisen als aan de groep. Kom op tijd. De trainer is immers het voorbeeld voor het team.
 • Zorg ervoor dat ieder lid van het team de basketbal basisvaardigheden leert.
 • Spreek gedragsregels af met elkaar: ga uit van een plezierige orde, wanorde moet voorkomen worden.
 • Heb aandacht voor de grootte van het team. Indien het aantal spelers terugloopt, koppel dit dan terug aan de TC. Vraag geregeld aandacht voor het uitnodigen van vrienden om ook te basketballen.
 • De trainer informeert de ledenadministratie als nieuwe spelers, na 3 trainingen, lid willen worden.
 • Bespreek de bedoeling en invulling van de trainingen. Praat niet te veel, laat de groep werken. Benader elke speler positief. In de KTC Basketball kasten zijn diverse hulpmiddelen (dribbelbrillen, tactiekborden en hesjes) voor de training beschikbaar.
 • Als je om aandacht vraagt, controleer of je die aandacht inderdaad hebt, houdt iedereen bij de les.
 • Zorg voor een zorgvuldig beheer van de ballen, laat geen ballen door de zaal slingeren. Bewaar de ballen na gebruik buiten het veld, dit voorkomt blessures. Wanneer je als laatste trainer de ballen gebruikt, ruim ze dan op na afloop van de training en stop ze in de kast.
 • Weer kinderen die niets met het basketbal te maken hebben van de sportvloer en verwijs deze naar de tribune.
 • Bespreek de gang van zaken rond de wedstrijden. Wanneer is de wedstrijd, wie rijdt er, wie moet er bij de thuiswedstrijden fluiten of tafelen.

Taak van de coach

De coach zorgt voor tactiek en wissels bij wedstrijden. Wanneer de functie van coach en trainer gescheiden functies zijn houden zij elkaar door middel van regelmatig overleg op de hoogte. Voor uitleg tijdens de wedstrijd zijn er tactiekborden aanwezig in de KTC Basketball kast.

 • Bespreek de gang van zaken rond de wedstrijden. Wanneer is de wedstrijd, wie rijdt er, wie moet er bij de thuiswedstrijden fluiten of tafelen.
 • Bij coaching staat een positieve benadering voorop, geef complimenten en stimuleer spelers het beste uit zichzelf te halen.

 Taak van de teamcoördinator

 • Een app-groep aanmaken met de spelers/ouders/voogden, trainer en coach
 • Aan het begin van het seizoen een rijschema maken voor alle uitwedstrijden
 • Aan het begin van het seizoen een schema maken voor alle zaaldiensten

N.B. spelers, ouders en voogden zijn zelf verantwoordelijk als zij rijbeurten en/of zaaldiensten willen ruilen.

Verantwoordelijkheid trainers en coaches

Iemand die leiding geeft aan een team is in eerste instantie verantwoordelijk voor:

 • Controleren gegevens (adres, telefoon, email) aan het begin van het seizoen.
 • De veiligheid van de spelers en een goede organisatie en planning van de trainingen en wedstrijden. Er moet op een plezierige manier geleerd kunnen worden.
 • Een prettige sfeer bij wedstrijden en trainingen en in het team onderling.
 • Het beheer van het materiaal en de baskets, hulpmiddelen voor de training, ballen en wedstrijdmaterialen. Wanneer materiaal toch kapot gaat of niet voldoet, meld dit dan aan een lid van de TC. Ruim spullen na gebruik op.
 • Aanwezigheid van teamleden. Wanneer leden niet op trainingen of wedstrijden kunnen komen, laat ze tijdig afmelden.
 • Zorgt ervoor dat de rommel bij de spelersbank opgeruimd wordt door de spelers.

 

KTC BASKETBALL DIAMOND

4 belangrijke afspraken voor KTC jeugdbasketballers

1. Mentaliteit

 • Kom op tijd
 • Bel/mail/app op tijd als je er niet kan zijn
 • Doe altijd je best
 • Zorg voor een positieve uitstraling
 • Bring your game, not your name!
 • Zorg voor een basketball
 • Neem je basketbalschoenen mee, het zijn zaalschoenen dus niet voor buiten!
 • Neem een fles water mee naar wedstrijden en trainingen
 • Zorg dat je fit bent, ga op tijd naar bed
 • Maak fouten, en leer daar van

2. Fundamentals
Oefen op trainingen en in je vrije tijd de basisvaardigheden zoals:

 • Ball handling
 • Passing
 • Dribbelen
 • Schottechniek
 • Voetenwerk

Begin eenvoudig en bouw vanuit daar op

3. Defense

 • Ready stance, pistol stance
 • Voetenwerk (slides, help and recover, over the top etc.)
 • Tussen de man en de basket
 • Geen baseline drive
 • Weak side, help side
 • Strong side, pressure side
 • Coach elkaar, help elkaar, praat in de verdediging
 • Verdedig de pass line
 • Zorg dat je altijd op tijd terug bent
 • (Na score vrije worp, full court man to man) is iets extra
 • Box out and rebound
 • Go for it

4. Offense

 • Face the basket, triple threat
 • Space the floor. Gebruik de ruimte.
 • Motion offense
 • Pass and move.
 • Give and go
 • Pass and cut
 • Pass and screen away
 • Swing the ball
 • Rebound