Trainers en coaches

KTC Basketball is volledig afhankelijk van vrijwilligers. En van niemand zoveel als van onze trainers en coaches. Zij bepalen het plezier, het succes en de ontwikkeling op het veld. Hieronder staat een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de trainers en coaches.

Iedere trainer / coach kan een relevante cursus volgen bij de NBB. De trainer of coach kan hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur voor een vergoeding. Het bestuur beslist over het verzoek. Een coach met een diploma kan ieder jaar een verzoek indienen bij het bestuur voor opfriscursussen via de NBB.

Taken van de trainer

De trainer is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het geven van de trainingen. De trainingen hebben tot doel de basketbalvaardigheden van de leden en het basketbalspel van het team verder te ontwikkelen. Bij afwezigheid zorgt de trainer voor vervanging. Bij de trainingen let de trainer op de volgende punten:

 • Stel aan jezelf dezelfde eisen als aan de groep. Kom op tijd. De trainer is immers het voorbeeld voor het team.
 • Zorg ervoor dat ieder lid van het team de basketbal basisvaardigheden leert.
 • Spreek gedragsregels af met elkaar: ga uit van een plezierige orde, wanorde moet voorkomen worden.
 • Heb aandacht voor de grootte van het team. Indien het aantal spelers terugloopt, koppel dit dan terug aan de TC. Vraag geregeld aandacht voor het uitnodigen van vrienden om ook te basketballen.
 • De trainer informeert de ledenadministratie als nieuwe spelers, na 3 trainingen, lid willen worden.
 • Bespreek de bedoeling en invulling van de trainingen. Praat niet te veel, laat de groep werken. Benader elke speler positief. In de KTC Basketball kasten zijn diverse hulpmiddelen (dribbelbrillen, tactiekborden en hesjes) voor de training beschikbaar.
 • Als je om aandacht vraagt, controleer of je die aandacht inderdaad hebt, houdt iedereen bij de les.
 • Zorg voor een zorgvuldig beheer van de ballen, laat geen ballen door de zaal slingeren. Bewaar de ballen na gebruik buiten het veld, dit voorkomt blessures. Wanneer je als laatste trainer de ballen gebruikt, ruim ze dan op na afloop van de training en stop ze in de kast.
 • Weer kinderen die niets met het basketbal te maken hebben van de sportvloer en verwijs deze naar de tribune.

Taak van de coach

De coach zorgt voor tactiek en wissels bij wedstrijden. Wanneer de functie van coach en trainer gescheiden functies zijn houden zij elkaar door middel van regelmatig overleg op de hoogte. Voor uitleg tijdens de wedstrijd zijn er tactiekborden aanwezig in de KTC Basketball kast.

 • Bespreek de gang van zaken rond de wedstrijden. Wanneer is de wedstrijd, wie rijdt er, wie moet er bij de thuiswedstrijden fluiten of tafelen.
 • Bij coaching staat een positieve benadering voorop, geef complimenten en stimuleer spelers het beste uit zichzelf te halen.

Verantwoordelijkheid trainers en coaches

Iemand die leiding geeft aan een team is in eerste instantie verantwoordelijk voor:

 • Controleren gegevens (adres, telefoon, email) aan het begin van het seizoen.
 • De veiligheid van de spelers en een goede organisatie en planning van de trainingen en wedstrijden. Er moet op een plezierige manier geleerd kunnen worden.
 • Een prettige sfeer bij wedstrijden en trainingen en in het team onderling.
 • Het beheer van het materiaal en de baskets, hulpmiddelen voor de training, ballen en wedstrijdmaterialen. Wanneer materiaal toch kapot gaat of niet voldoet, meld dit dan aan een lid van de TC. Ruim spullen na gebruik op.
 • Aanwezigheid van teamleden. Wanneer leden niet op trainingen of wedstrijden kunnen komen, laat ze tijdig afmelden.
 • Zorgt ervoor dat de rommel bij de spelersbank opgeruimd wordt door de spelers.