Vrijwilligers

Een sportvereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. KTC kan gelukkig rekenen op de steun van gemotiveerde en enthousiaste leden, ouders van leden en sportliefhebbers die zich belangeloos willen inzetten voor de club. Denk aan scheidsrechters, trainers, coaches, een sponsorcommissie en bestuursleden. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd nodig en van harte welkom! Wil jij ook bijdragen aan de organisatie van KTC? Stuur een bericht naar secretariaat@ktcbasketball.nl.

Iedereen die bij KTC Basketball een officiële (vrijwillige) functie uitoefent, is bekend met de KTC gedragscodes en zal deze naleven.

KTC is aangesloten bij de NOC*NSF. Dit betekent dat een bij KTC betrokken vrijwilliger een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvraag ontvangt en kan overleggen aan het KTC bestuur.

Klik hier voor meer informatie over de VOG.

Voor vragen, klachten, twijfels of kwesties die je kan hebben over of met (iemand van) het bestuur, vrijwilligers of andere leden van KTC die niet met de persoon (of personen) in kwestie bespreekbaar zijn, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Een gesprek met hem of haar is strikt vertrouwelijk en wordt anoniem gemeld bij het bestuur, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen de club gebeurt. De vertrouwenspersoon informeert, adviseert en helpt je eventueel met de nodige vervolgstappen.

Anouk Peters is vertrouwenspersoon voor KTC. Anouk (44) woont samen met Frank, haar drie zoons en een kat. De twee oudste basketballen en de jongste zit op hockey. Anouk werkt onder meer als kunstenaar in de klas in het basisonderwijs.

Anouk Peters, tel: 06 29062329, email: anoukpeters@me.com

Anouk Peters

Wanneer je liever spreekt met iemand buiten KTC, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NBB (Nederlandse Basketball Bond):

Walter Wallé, tel: 06 23982568, email: walter2@quicknet.nl