Belangrijke Update 4-11

Scroll down for English

Beste leden,

Een belangrijke update over coronamaatregelen en onze sport; vanaf a.s. zaterdag is op alle binnensport-locaties voor 18+ sporters en publiek een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Boven de 18? Houd er rekening mee dat hierop wordt gecontroleerd en er bij ons en bij uitwedstrijden wordt gevraagd om je QR code en je ID. We hopen dat we op ieders medewerking kunnen rekenen. Vergeet niet dat degene die jou (moet) controleren zeer waarschijnlijk een vrijwilliger is, die zijn of haar best doet om het basketbal voor jou mogelijk te maken.

Over vrijwilligers gesproken; ook bij KTC zijn deze onmisbaar en we willen ons geweldige hulpteam versterken! Niet alleen vanwege de extra handjes om de corona-regels goed te laten verlopen, maar ook omdat het gewoon heel erg goed gaat met de vereniging! Basketbalseizoen 21/22 is in volle gang en meer dan de helft van onze teams staan hoog genoteerd de poule! Dat spelplezier komt niet vanzelf. Dat vraagt om inzet van spelers én van trainers, coaches, scheidsrechters, tafelaars en het bestuur (dat het wedstrijdsecretariaat verzorgt, alle jeugdteams coördineert, de trainersopleidingen regelt, de financiën en nog veel meer).  Dit alles wordt met plezier gedaan. De sfeer op de club is goed. Waarschijnlijk verklaart dat ook de wachtlijst die we hebben voor de U10 en U12. We hopen dat we na de kerst alle aspirant-leden een plek kunnen bieden. Dat vraagt om nog meer handen. We zoeken vrijwilligers als aanvulling op ons bestuur, teammanagers, trainer/coaches en scheidsrechters. Maar ook als je geen basketbal-ervaring hebt (of niet veel tijd): je bent zeer nodig en enorm welkom!
Meer weten of meteen aanmelden? Stuur een email en join the Team!

Met dank en vriendelijke groet,
Rinze Koornstra
Voorzitter KTC Basketball

Dear members,

An important update on corona measures and our sport; From this Saturday, a coronavirus entry pass (CTB) is required at all indoor sports locations for 18+ athletes and the public. Over 18? Please note that this will be checked and you will be asked for your QR code and your ID at us and at away games. We hope that we can count on everyone’s cooperation. Remember that the person who (should) monitor you is most likely a volunteer, doing his or her best to make basketball possible for you.

Speaking of volunteers; these are also indispensable at KTC and we want to strengthen our great support team! Not only because of the extra hands to make the corona rules go well, but also because the association is going very well! Basketball season 21/22 is in full swing and more than half of our teams are ranked high in the group! That fun in sports doesn’t just happen by itself. This requires the commitment of players and of trainers, coaches, referees, table players and the board (which provides the competition secretariat, coordinates all youth teams, arranges trainer training, finances and much more). All this is done with pleasure. The atmosphere at the club is good. This probably also explains the waiting list we have for U10, U12 and U14. We hope that after Christmas we can offer all aspiring members a place. That requires even more hands. We are looking for volunteers to complement our board, team managers, trainers/coaches and referees. But even if you have no basketball experience (or not much time): you are very much needed and very welcome!

Want to know more or register right away? Send an email and join the Team!

With thanks and best regards,

Rinze Koornstra

Chairman KTC Basketball