Belangrijke update 15-11

Scroll down for English

Belangrijke KTC Update

Bent u speler of aanhang van een uitspelend team, lees dan hier onze KTC Coronaregels.

Beste leden,

Uiteraard hebben we ook bij het basketbal te maken met de nieuwe corona-maatregelen. Vanaf afgelopen zaterdag is voor een periode van drie weken (i.i.g. tot 4-12) geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen. Naast de sporters mogen alleen personen die een functie vervullen bij de wedstrijd of training (zonder coronatoegangsbewijs) naar binnen. Sporters vanaf 18 jaar moeten hun CTB (Corona Toegang Bewijs) en legitimatie kunnen laten zien.

Rij-ouders die meegaan naar uit-wedstrijden worden gezien als ’functioneel’, wat betekent dat zij (zonder vertoon van een CTB) toegang hebben tot de sporthal. Wel is het advies om het aantal rij-ouders tot een minimum te beperken. Voor KTC geldt dat wij max 3 rij-ouders per gast-team zullen toelaten in onze hal

Nog even de basisregels:
–  Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
–  Was vaak je handen
–  Schud geen handen
–  Zorg voor voldoende frisse lucht
–  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
–  Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
–  Houd 1,5 m. afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is
–  Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een mondkapjesplicht.

Met dank voor de medewerking en vriendelijke groet,

Rinze Koornstra
Voorzitter KTC Basketball

Important KTC Update

Dear members,

Ofcourse we also have to deal with the new corona measures in basketball. From last Saturday, for a period of three weeks (i.e. until 4-12), no audience is allowed at competitions and training sessions. In addition to the athletes, only people who fulfill a function during the competition or training (without a corona ticket) are allowed to enter. Athletes from 18 years old must show their CTB (Corona Access Proof) and identification.

Driving parents who go to away games are seen as ‘functional’, which means that they have access to the sports hall (without showing a CTB). The advice is to keep the number of driving parents to a minimum. For KTC, we will allow up to 3 driving parents per guest team in our hall

Just the basic rules:
–  Do you have complaints, stay home and get tested as soon as possible
–  Wash your hands often
–  Don’t shake hands
–  Provide plenty of fresh air
–  Cough and sneeze into the inside of your elbow
–  Use paper tissues to blow your nose and then throw it away|
–  Keep 1,5 m away in those places where no corona ticket is required
– When a corona ticket is not required, a mouth mask is mandatory.

Thanks for the cooperation and best regards,

Rinze Koornstra

President KTC Basketball