Uitnodiging ALV 2021

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van KTC Basketball je uit voor het deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor het eerst in de historie van onze vereniging vindt de ALV digitaal plaats, vanwege de geldende coronamaatregelen.De online ALV 2021 is op woensdag 9 juni van 20:00 tot 21:30 uur.

Praat mee
De ALV is (digitaal) toegankelijk voor iedereen die lid is van KTC. Tijdens deze vergadering legt het bestuur een aantal belangrijke beslissingen voor. Het gaat onder andere over de (financiele) verantwoording over het seizoen 2020-2021. Maar ook over de begroting van het komende seizoen 2021-2022, het onderwerp: contributie en de corona lockdown en onze plannen voor het versterken van de club en verbeteren van ons basketball komen aan de orde. 

Stel vragen
Heb je een vraag voor het bestuur? Tot zondag 6 juni 20:00 uur kan je schriftelijk vragen indienen. Vragen worden tijdens de online ALV beantwoord en de antwoorden worden ook op de website gepubliceerd.

Meld je aan
Om de vergadering (digitaal) goed te laten verlopen, is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan bij secretaris Stef Hazenbosch via email (secretaris@ktcbasketball.nl). Om tijdens de ALV te kunnen stemmen vragen we je de Centimeter app te downloaden. Tijdens de vergadering ontvang je een code die je in de Menti App moet invoeren. 

Aanmelden voor de ALV kan tot maandag 7 juni 23:59 uur. Op dinsdag 8 juni ontvangen deelnemers per email een link naar de Microsoft Teams vergadering.

Graag tot dan!

Namens het bestuur van KTC BasketballStef Hazenbosch, secretaris

De agenda:

  1. Opening en welkom                                                                                  
  2. Ingekomen stukken en mededelingen                                                                
  3. Vaststelling notulen ALV  8 juni 2020
  4. Terugblik seizoen 2020-2021 
  5. Vaststelling financiële stukken voor seizoen 2020-2021
  6. Focus van het bestuur voor het nieuwe seizoen
  7. Vaststelling begroting seizoen 2021-2022 
  8. Wat er ter tafel komt en rondvraag

De stukken voor de ALV zijn vanaf  1 juni 2021 op te vragen bij Stef Hazenbosch via secretaris@ktcbasketball.nl